Újabb kerékpárúttal bővül Mohács kerékpárút-hálózata
2017-09-28 08:17:00

 

Pályázat azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002

Pályázat címe: Mohácsi kerékpárút-hálózat bővítése és körforgalom építése

Projekt összköltsége: 400 000 000 Ft

Támogatás összege: 400 000 000 Ft (intenzitás: 100%)

Támogató döntés dátuma: 2017.05.29.

Támogatási szerződés aláírásának a dátuma: 2017.06.27.

A Projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017.07.01.

A projekt várható befejezésének a dátuma: 2018.12.31.

 

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Mohács Város Önkormányzata és a Magyar Közút NZrt. TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosító számon regisztrált, 2016.03.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtottak be, a TOP-3.1.1-15 felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Mohács Város Önkormányzata és a Magyar Közút NZrt. vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

 

 

Mohács Város Önkormányzata az integrált településfejlesztési stratégiában–a településfejlesztési koncepcióval és az Eu.2020 stratégiával összhangban–határozta meg a 2023-ig elérni kívánt fejlesztési célokat. A stratégiában kitűzött jövőkép és átfogó célok elérése érdekében 8 középtávú városi szintű tematikus célt jelölt ki. E célok között szerepel a fenntartható közlekedés feltételeinek fejlesztése, az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és gyalogos közlekedők számának növelése.

A projekt célja egyrészt a kerékpárút építéssel a fenntartható, a kerékpárbarát közlekedés feltételeinek fejlesztése a településen és a lakott területen kívül elérhető lakott településrész, valamint a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között.

Másrészt az 56.sz.főút átkelési szakaszán található balesetveszélyes csomópont közlekedésbiztonsági átépítése.

            A beruházás több egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási helyszínt érint. A város kerékpárút hálózat fejlesztése két egymástól független területen a város ÉNY-i részén, valamint az iparterületen valósul meg.

            A projekt keretében a Szőlőhegyen, az 56-os főközlekedési úttal párhuzamosan megépítésre kerülő 1440 m kerékpárút a 2011-ben átadott iparterületet és a szőlőhegyi területet feltáró kerékpárutat kötné össze az üdülőterületre vezető kerékpárúttal. A kerékpárút mindkét oldalán padka kerül kialakításra, továbbá a nyomvonal mellett váltakozva, az egyik oldalon árok kerül kiépítésre, ami a csapadékvíz elvezetését biztosítja. A lakóövezeti részek szétszórt, valamint a jelentős művelés alatt lévő területek (szőlő, kiskert) elhelyezkedése, továbbá a közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe véve, az 56-os úton átvezetés kerül megépítésre, amely biztosítja valamennyi közlekedő számára a veszélytelen közlekedés feltételeket. Az építés során a jelzőlámpás csomópontot is (56-os út) a kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetése miatt át kell építeni, emellett a közművek kiépítését, és védelembehelyezését is el kell végezni.

            A projekt megvalósítása során a másik gyalog-és kerékpárút kialakítása az iparterületen valósulna meg, a feldolgozó üzemig. A kerékpárosbarát fejlesztés, a Pécsi út 5607-es út közötti kerékpárutat kötné össze az iparterületen 2014-ben elkészült nyitott kerékpársávval. Az elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút becsült hossza 456 m, melynek két oldalán szegély és padka kerül kialakításra. A létesítmény magvalósításához kapcsolódnak infrastrukturális munkák (csapadékvíz elvezetése) is. A kerékpárút közvetlen közelében szántó földterület található, ezért a létesítményre történő jogosulatlan ráhajtás megakadályozása érdekében fém pollerek kerülnek elhelyezésre.

A projekt harmadik megvalósítási helyszíne Mohács belterülete a Kossuth L. u., a Liszt F. u. és a Dózsa Gy. u. kereszteződése, ami a korábbi 56.sz.főút átkelési szakaszán található. A meglévő balesetveszélyes csomópont Mohács egyik legfrekventáltabb pontja, mivel a horvát határ illetve a kompátkelő, továbbá a város É-i részén található lakótelep, valamint a lakópark forgalmát bonyolítja le. A 90-es évek elején létesített jelzőlámpás rendszer, a forgalmi adatok jelentős változása (emelkedett) miatt, már nem felel meg a kor követelményeinek. A közlekedésbiztonsági beruházás célja egy olyan forgalomszervezési megoldás kiépítése, mellyel a leterhelt kereszteződésen történő áthaladás valamennyi közlekedő számára biztonságosabbá, dinamikusabbá váljon. Valamennyi közlekedő igényeit figyelembe véve egy 7 m körpálya szélességű (szűkített vagy mini középsziget) körforgalom kerül megépítésre. A kereszteződésen gyalogos és kerékpáros forgalom áthaladását az útügyi műszaki előírásoknak megfelelően kerül megtervezésre. A csapadékvíz elvezetését, a járda csatlakozását, a kapubejárókat, valamint a közművek kiváltását (elektromos és kommunikációs kábelek,víz gerincvezeték) a körforgalomhoz kell igazítani.

A szükséges, megvalósítási helyszíneken kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre.

A megépülő létesítmények karbantartási munkák(hó-és síkosságmentesítés, kétoldali padka kaszálás, parlagfő irtás) ellátásához egy 75 LE típusú traktor kerül beszerezésre, hótoló, sószóró, rendkasza, lengőkéses fűkasza adapterekkel. A megépülő létesítmények fenntartását az önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

A projekt keretében a célcsoportok részére kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósul.