LEZÁRULT A „MOHÁCSI KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKT
2020-10-13 10:34:49

2020. március 16. napon került leszállításra a TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosítószámú, „Mohácsi kerékpárút-hálózat bővítése” című projekt keretében beszerzésre került, új traktor. Ezzel lezárult a 2017. július 1-jén kezdődött projekt, mely keretében 2 helyszínen zajlott kivitelezés: a Szőlőhegyen, az 56-os főközlekedési úttal párhuzamosan került megépítésre egy 1440 m hosszú kerékpárút, valamint az Ipari Parkban a Vágóhíd felé létesült egy elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút 456 m hosszúságban. A kerékpárutakhoz kapcsolódóan a Szőlőhegyen, a rendezvénytérnél egy 40 férőhelyes kerékpártároló is kiépítésre került.

A projekt keretében a célcsoportok részére kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósult 2018. októberben.

  

 

A kerékpárutakhoz kapcsolódó karbantartási munkák (hó- és síkosság-mentesítés, kétoldali padka kaszálása, parlagfű-irtás) ellátásához került beszerzésre a 90 lóerős TYM854 traktor, ami mostanra már javában a karbantartási munkákat végzi.

 

Átadták az új kerékpárutat
2018-12-03 09:59:08

Átadásra került Szőlőhegyen, az 56-os főközlekedési úttal párhuzamos 1440 m hosszú kerékpárút, mely a 2011-ben átadott iparterületet és a szőlőhegyi területet feltáró kerékpárutat köti össze az üdülőterületre vezető kerékpárúttal.

A projekt megvalósítása során a másik gyalog-és kerékpárút kialakítása az iparterületen valósult meg, a feldolgozó üzemig. A kerékpárosbarát fejlesztés, a Pécsi út 5607-es út közötti kerékpárutat köti össze az iparterületen 2014-ben elkészült nyitott kerékpársávval. Az elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút hossza 456 m.

 

10 11 12 13

 

                                                      14 15

                                                                 Fejlesztés utáni állapot

Készül az új kerékpárút Mohácson
2018-11-05 08:58:15

Javában folynak a munkák Mohács új kerékpárútjának építésén. Kivitelezési munkák előkészítése, humuszolás, tereprendezés, földmunka, közműveket érintő munkák és a területek művelési ágból való kivonása megtörtént. Megkezdődött a burkolatalap építése, burkolatépítés (ágyazati réteg, burkolatalap, szegély építés, kopóréteg beépítése).

 

     1 3 4 5

     6 8 9 7

Újabb kerékpárúttal bővül Mohács kerékpárút-hálózata
2017-09-28 08:17:00

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül a TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívást tett közzé, melyre Mohács Város Önkormányzata és a Magyar Közút NZrt. TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002 azonosító számon regisztrált, 2016.03.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtottak be, a TOP-3.1.1-15 felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Mohács Város Önkormányzata és a Magyar Közút NZrt. vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

Mohács Város Önkormányzata az integrált településfejlesztési stratégiában–a településfejlesztési koncepcióval és az Eu.2020 stratégiával összhangban–határozta meg a 2023-ig elérni kívánt fejlesztési célokat. A stratégiában kitűzött jövőkép és átfogó célok elérése érdekében 8 középtávú városi szintű tematikus célt jelölt ki. E célok között szerepel a fenntartható közlekedés feltételeinek fejlesztése, az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és gyalogos közlekedők számának növelése.

A projekt célja egyrészt a kerékpárút építéssel a fenntartható, a kerékpárbarát közlekedés feltételeinek fejlesztése a településen és a lakott területen kívül elérhető lakott településrész, valamint a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között.

Másrészt az 56.sz.főút átkelési szakaszán található balesetveszélyes csomópont közlekedésbiztonsági átépítése.

A beruházás több egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási helyszínt érint. A város kerékpárút hálózat fejlesztése két egymástól független területen a város ÉNY-i részén, valamint az iparterületen valósul meg.

A projekt keretében a Szőlőhegyen, az 56-os főközlekedési úttal párhuzamosan megépítésre kerülő 1440 m kerékpárút a 2011-ben átadott iparterületet és a szőlőhegyi területet feltáró kerékpárutat kötné össze az üdülőterületre vezető kerékpárúttal. Az építés során a jelzőlámpás csomópontot is (56-os út) a kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetése miatt át kell építeni, emellett a közművek kiépítését, és védelembehelyezését is el kell végezni.

A projekt megvalósítása során a másik gyalog-és kerékpárút kialakítása az iparterületen valósulna meg, a feldolgozó üzemig. A kerékpárosbarát fejlesztés, a Pécsi út 5607-es út közötti kerékpárutat kötné össze az iparterületen 2014-ben elkészült nyitott kerékpársávval. Az elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút becsült hossza 456 m, melynek két oldalán szegély és padka kerül kialakításra. A létesítmény magvalósításához kapcsolódnak infrastrukturális munkák (csapadékvíz elvezetése) is. A kerékpárút közvetlen közelében szántó földterület található, ezért a létesítményre történő jogosulatlan ráhajtás megakadályozása érdekében fém pollerek kerülnek elhelyezésre.

A szükséges, megvalósítási helyszíneken kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre.

A megépülő létesítmények karbantartási munkák(hó-és síkosságmentesítés, kétoldali padka kaszálás, parlagfő irtás) ellátásához egy 75 LE típusú traktor kerül beszerezésre, hótoló, sószóró, rendkasza, lengőkéses fűkasza adapterekkel. A megépülő létesítmények fenntartását az önkormányzat költségvetéséből biztosítja.

A projekt keretében a célcsoportok részére kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány is megvalósul.

 

        e1 e3 e4 e2

          Fejlesztés előtti állapot