Pályázat azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-BA1-2016-00002

 

Pályázat címe: Mohácsi kerékpárút-hálózat bővítése

 

Projekt összköltsége: bruttó 285 539 259 Ft

 

Támogatás összege: bruttó 280 125 241 Ft (a támogatás mértéke: 100%)

 

Támogató döntés dátuma: 2017.05.29.

 

Támogatási szerződés megkötésének dátuma: 2017.06.27.

 

A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.

 

A projekt befejezésének a dátuma: 2020.03.31.

 

Mohács Város Önkormányzata az integrált településfejlesztési stratégiában – a településfejlesztési koncepcióval és az Eu.2020 stratégiával összhangban –határozta meg a 2023-ig elérni kívánt fejlesztési célokat. A stratégiában kitűzött jövőkép és átfogó célok elérése érdekében 8 középtávú városi szintű tematikus célt jelölt ki. E célok között szerepel a fenntartható közlekedés feltételeinek fejlesztése, az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és gyalogos közlekedők számának növelése.

Mohács városa elnyerte a „Kerékpárosbarát Település 2015”címet. A projekt célja a kerékpárút építéssel a fenntartható, kerékpárbarát közlekedés feltételeinek fejlesztése a településen és a lakott területen kívül elérhető lakott településrész, valamint a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között.

A jelen projekt tárgyát képező beruházás több egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási helyszínt érint.

A város kerékpárút hálózat fejlesztése két egymástól független területen a város ÉNY-i részén, valamint az iparterületen valósul meg. Mohács ÉNY-i részén a centrumtól 5 km-re, az 56-os út mentén fekszik Szőlőhegy, amely Mohács területén kívül elérhető lakott településrésze. Szőlőhegyen a lakóövezeti részek egymástól szétszórtan helyezkednek el. A már meglévő kerékpárutak nem kötik össze ezen területi részeket, ezért kerékpáron, valamint gyalog történő közlekedés nem biztonságos. Ebből kifolyólag az ott élők, a városba való bejutásuk érdekében gyakrabban használják az egyéni autós és a közösségi közlekedést. A projekt keretében a Szőlőhegyen megépülő 1440 m hosszú kerékpárút a Pécsi út-5607-es út közötti kerékpárutat köti össze, az 56-os út jelzőlámpás csomóponton áthaladva, az 5121-es út mellett található kerékpárúttal. A fejlesztés pótolná a hiányzó szakaszt, ami egyrészről biztosítja biztonságos, kényelmes közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, egyben hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek javításához. Másrészt elősegíti a már Mohácson megvalósult kerékpárutak hálózatosodását. A kerékpárút mindkét oldalán padka kerül kialakításra, továbbá a nyomvonal mellett váltakozva, az egyik oldalon árok kerül kiépítésre, ami a csapadékvíz elvezetését biztosítja.

A lakóövezeti részek szétszórt, valamint a jelentős művelés alatt lévő területek (szőlő, kiskert) elhelyezkedése, továbbá a közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe véve, indokolt egy átvezetés megépítése az 56-os úton, amely biztosítja valamennyi közlekedő számára a veszélytelen közlekedés feltételeket. Az építés során a jelzőlámpás csomópontot is(56-os út)-a kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetése miatt-át kell építeni, emellett a közművek kiépítését, és védelembehelyezését is el kell végezni.

A nyomvonal mentén elhelyezkedő vállalkozások száma nem jelentős, viszont a jelzőlámpás csomópont (56-os út) mellett, ami a nyomvonal végén található a Szőlőhegyi Óvoda, orvosi rendelő. A fejlesztés hatására a kerékpárút szomszédságában működő vállalkozások és gazdasági társaságok is könnyedén, biztonságosan megközelíthetőek, ezért jelentős dolgozói forgalom várható a Szőlőhegy, ill. a város irányából. A munkahelyek könnyebb megközelíthetősége lehetőséget teremt, valamint csábítóan hat az álláskeresőkre, ami kedvező irányba mozdítja a munkahelyteremtés. A projekt közvetett módon hatással lehet a turizmusra és a gazdaságra is, mivel a városközpont és a településrész között a kerékpárforgalmi hálózat teljessé válik, így a városba érkező turisták kerékpárral (kerékpárkölcsönzés) biztonságosan eljuthatnak, a városból a Szőlőhegyig, ahol megtekinthetik a turisztikai látnivalókat, a nyitott pincéket. Továbbá a megvalósuló kerékpárbarát fejlesztés a jövőben becsatlakozna az Eurovelo6 hálózatba. A projekt megvalósítása során a másik gyalog- és kerékpárút kialakítása az iparterületen valósul meg. A kerékpárosbarát fejlesztés a Pécsi út-5607-es út közötti kerékpárutat kötné össze az iparterületen 2014-ben elkészült nyitott kerékpársávval. Az elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút becsült hossza 602 m, melynek két oldalán szegély és padka kerül kialakításra. A létesítmény magvalósításához kapcsolódnak infrastrukturális munkák (csapadékvíz elvezetése) is. A kerékpárút közvetlen közelében szántó földterület található, ezért a létesítményre történő jogosulatlan ráhajtás megakadályozása érdekében fém pollerek elhelyezése szükséges. A kerékpáros útvonal üzemi területeket tár fel (jövőben több üzem valósul meg), ahol vállalkozások kétműszakos munkarendben is foglalkoztatják az alkalmazottakat, ezért nagyszámú kerékpáros és gyalogos forgalom várható. Ennek okán a közvilágítás indokolt valamennyi közlekedő számára a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása érdekében. A fejlesztés lehetővé tenné a biztonságos közlekedést a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és Mohács belterülete között. Ez elősegíti a munkaerő területi mobilitást, ami gazdaságfejlesztés eredményez. A tervezett kerékpárút, gyalog- és kerékpárút a Mohács szabályozási terve szerinti közlekedési területen valósul meg.

A szükséges megvalósítási helyszíneken kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre.

A fejlesztés táj-és természetvédelmi értékeket nem érint, továbbá a tervezés és a megvalósítás során nagy figyelmet fordítunk a környezetre. A beruházás megvalósítása nem veszélyezteti a környezet indokolatlan - szükséges mértéken felüli - károsítását.

A megépülő létesítmények karbantartási munkák (hó- és síkosságmentesítés, kétoldali padka kaszálás, parlagfűirtás) ellátásához egy 75 LE traktor kerül beszerzésre, hótoló, sószóró, rendkasza, lengőkéses fűkasza adapterekkel. A megépülő létesítmények fenntartását az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.

A projekt keretében megvalósuló fejlesztés a közúti közlekedésről szóló 1988.I.tv.8.§(1a) bekezdésével összhangba kerül tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. A beavatkozással a gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos, kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételei kerülnek fejlesztésre. A tervezés és a megvalósítás során a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak lesznek.

A projekt keretében a célcsoportok részére kerékpáros közlekedést népszerűsítő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány valósul meg. A kerékpáros program 1 napos és minden résztvevő számára ingyenesen kerül megrendezésre. A rendezvény programkínálata: kerékpáros kultúra népszerűsítése, KRESZ oktatás fiataloknak előadó részvételével, városi közlekedési szabályok ismertetése, továbbá a kerékpározás előnyeinek népszerűsítése szórólapon. Az eseményen a résztvevőknek biztosítva lesz étel, ital és toalett lehetősége.

A Szőlőhegyi kerékpárút projektelem közvetlen célcsoportja a Szőlőhegy lakott területén élő lakosok, kisgyermekes családok, valamint a város egész lakossága (zártkerti termőföldek, szőlők megközelítése okán). E célcsoport tekintetében a város biztonságos elérési lehetőségének megteremtése, a hivatásforgalmi közlekedés biztonságossá tétele indokolja a fejlesztés végrehajtását. A célcsoport szempontjából kiemelt jelentőségű a kerékpárút megépülése, hiszen a munkahely elérése mellett a városban található közszolgáltatások, közigazgatási, oktatási intézmények elérése esszenciális jelentőségű számukra.

Közvetett célcsoportja a városba látogató bel- és külföldi turisták, akiknek lehetőségük van a városban kerékpárt kölcsönözni és a város valamint környéke által kínált turisztikai látványosságokat(Sz.Jakab Kápolna, borturisztika, stb.) kerékpárral biztonságosan elérheti, ezáltal az aktív pihenés eredményét teremtik meg.

A gyalog-és kerékpárút projektelem közvetlen célcsoportja az iparterületen működő vállalkozások alkalmazottai, közvetett célcsoportjaként említhető Mohács város lakossága. A kerékpárforgalmi útvonal kialakítása a célcsoport aspektusából lényeges, mert az iparterületen üzemelő vállalkozások közelébe közösségi közlekedést szolgáló eszközök nem közlekednek, így az ott dolgozó alkalmazottaknak más alternatív közlekedési módot szüksége választani a megközelíthetőség érdekében.

A projekt keretében megépülő gyalog-és kerékpárutak megvalósításával megteremtjük a fenntartható közlekedés feltételeit. Következményeként az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növekedését eredményezi, amely hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, és hatásaként a CO2 kibocsátás is csökken, ami megteremti az élhető városi és települési környezet kialakítását.

A beruházás közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, mivel a gyalogos és kerékpáros közlekedés előnybe részesítők, könnyedén és biztonságosan eljutnak a lakóhelyükről a munkahelyig, ami elősegíti a munkaerő területi mobilitását.

A tervezett projekt illeszkedik a megyei Területfejlesztési  Programban meghatározott 3 stratégia célhoz:

- Stratégiai erőforrások fenntartható használata: Baranya megye gazdaságának jövőbeli fejlődése és a lakosság magasabb életminőségének biztosítása megköveteli a környezeti állapot javítását, a környezeti fenntarthatóságra törekvő új szemléletű, racionális környezet-,illetve erőforrás gazdálkodást.

- Elérhetőség és mobilitás javítása: A stratégiai célkitűzésnek feladata, hogy előmozdítsa a fenntartható közlekedési rendszerek létrejöttét a megyében: a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosításával, az áru-és személyszállítás hatékonyságának növelésével úgy, hogy mindeközben megteremti a lehetőséget a környezetszenny. és az energiafogyasztás csökkenésének.(erőforrás-hatékony közlekedés),a közlekedésbiztonság fokozásának, illetve a vonzóbb, jobb minőségű környezet kialakításának. Cél a munkaerő mobilitás fokozása, az egyéni autós közlekedés visszaszorítása, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növelése továbbá a közösségi-és alternatív közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása.

- Nagytérségi csomóponttá válás: cél eléréséhez mind szükséges a közúti, mind a vasúti, mind a vízi és légi közlekedési infrastruktúra összehangolt fejlesztése. A nemzetközi kapcsolatokat biztosító fő közlekedési hálózatok még hiányzó elemeinek kiépítése, a már meglévő hálózati elemek térségközpontokból történő elérhetőségének javítására és a megye zártságát oldó folyami átkelési lehetőségek (különösen a mohácsi Duna-híd) kell koncentrálni.

A tervezett beruházás hozzájárul a 3 megyei stratégia célokhoz, mivel a fejlesztés közlekedésbiztonságot fokozná, hatásaként növekedne a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek száma. A kerékpáros és a gyalogos közlekedés számának emelkedésének eredményeként csökken a CO2 kibocsátás, ami ökológiai lábnyom csökkenést generál. A káros anyagok kibocsátásának mérséklése kedvezően hat a klímaváltozásra, javítja a lakosság környezeti egészségügyi feltételeit, ami környezeti állapot javítását eredményezi. A fejlesztés elősegíti a megye nagytérségi csomóponttá válását is, mivel a Mohácson már meglévő kerékpárút-hálózat a jövőben összekapcsolja a mohácsi Duna-hídon kialakításra kerülő külön kerékpáros átvezetést a Pécs irányából megépülő kerékpárúttal.

A gyalogosok és kerékpárosok számának emelkedése a városi mobilitás környezetileg (levegőszenny., zajterhelés)és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán)fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul a TOP3. prioritási eredményindikátor(A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya) érékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéséhez.

A megépülő 2,042 km becsült hosszú kerékpárforgalmi létesítmény hozzájárul a megyei területfejlesztési programban meghatározott „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” elnevezésű indikátor teljesítéséhez.